Bel ons +49 491 454440

Algemene Verkoopvoorwaarden

 Door ieder bemiddelingsaanbod, zowel mondeling alsook schriftelijk, bieden wij u onze dienstverlening als makelaar aan.

Een makelaarscontract komt tot stand, indien u van onze aanbieding gebruik maakt. Dit geldt als u ons direct inschakelt maar ook als u direct contact met de eigenaar opneemt.

Indien u al kennis heeft van een door ons aangeboden object, bent u verplicht ons hiervan binnen 10 dagen na ontvangst van deze aanbieding– onder vermelding van uw informatiebron - op de hoogte te stellen.

 Alle opgaven m.b.t. onze offertes berusten op de ons hieromtrent gegeven informaties, voor diens juistheid en volledigheid wij daarom geen aansprakelijkheid overnemen.

Tussentijdse verkoop of verhuur door ons of door de eigenaar blijven voorbehouden.

Alle door ons verstrekte offertes en verdere informaties zijn alleen voor u – de geadresseerde - bestemd en dienen dus vertrouwelijk behandeld te worden. Indien als gevolg van onbevoegd doorgeven van informaties een contract met de eigenaar van het object tot stand komt, bent u verplicht ons de schade ter hoogte van de gederfde provisie te vergoeden.

Wordt u een reeds door ons aangeboden object daarna direct of door derden opnieuw aangeboden, dient u de aanbiedende partij terstond hierop te wijzen en bent u verplicht deze bemiddeling af te wijzen.

De makelaarscourtage is verschuldigd als er een contract over een door ons aangeboden object tot stand komt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Onze makelaarscourtage bedraagt 7,14 % van de koopsom incl. (Duitse) BTW

    Onze provisie voor de bemiddeling van kredieten bedraagt 1% van de kredietsom.

De desbetreffende provisie/s is/zijn betaalbaar onmiddellijk na afsluiting en ondertekening van het contract.

IMSvastgoed.nl

IMSvastgoed.nl - I-M-S GmbH
Gustav-Elster-Straße 1

26789 Leer - Duitsland

Amtsgericht Aurich Register B HRB Nr. 110 366
 Rekening - IBAN DE78 2859 0075 6103 1240 06 - BIC GENODEF1LER
Telefoon Kantoor: +49 (0) 491 45 444 0

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 1. Website-inhoud
  De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur op basis van materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie en/of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten, voor zover er geen aantoonbare kwaadwilligheid of grove nalatigheid aan de zijde van de auteur is. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen of het geheel van de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten.

 2. Referenties en links
  In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid aan de zijde van de auteur uitsluitend van toepassing zijn in het geval dat de auteur op de hoogte was van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk voor hem was om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij expliciet dat er op het moment van het creëren van de links geen illegale inhoud werd gevonden op de te koppelen websites. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of oorsprong van de gelinkte websites. Om deze reden distantieert hij zich expliciet van alle inhoud van alle gelinkte websites die zijn gewijzigd na het creëren van de links. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die zijn gemaakt binnen de eigen internetwebsite van de auteur, evenals op externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories en mailinglijsten die zijn gemaakt door de auteur, en op alle andere vormen van databases die extern beschreven kunnen worden. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud, en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op dergelijke wijze wordt verstrekt, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen verantwoordelijk, niet degene die slechts naar de betreffende publicatie heeft verwezen via links.

 3. Auteursrecht, merk- en handelsmerkrechten De auteur verbindt zich ertoe de auteursrechten van de afbeeldingen, grafische elementen, audiobestanden, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, te respecteren, afbeeldingen, grafische elementen, audiobestanden, videosequenties en teksten te gebruiken die door hem zijn gemaakt, of gebruik te maken van grafische elementen, audiobestanden, videosequenties en teksten die niet onder licenties vallen. Alle merken en handelsmerken die binnen de internetwebsite worden genoemd en die beschermd worden door derden, vallen zonder beperking onder de bepalingen van het relevante merken- en handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding ervan leidt niet tot de conclusie dat handelsmerken en merken niet beschermd zijn door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, behoort uitsluitend toe aan de auteur van de website. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, grafische elementen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is alleen toegestaan met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 4. Gegevensbescherming
  Voor zover de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, is de verstrekking van deze gegevens door de gebruiker volledig vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover dit mogelijk en redelijk is - toegestaan zonder bekendmaking van dergelijke gegevens of met de verstrekking van geanonimiseerde gegevens of pseudoniemen. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de bedrijfsinformatie of soortgelijke informatie, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, door derden met het oog op het verzenden van informatie die niet uitdrukkelijk is aangevraagd, is verboden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spammails in geval van schending van dit verbod.

 5. Juridische geldigheid van deze disclaimer
  Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetwebsite waarnaar wordt verwezen. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet voldoen, niet langer voldoen of niet volledig voldoen aan de toepasselijke wetgeving, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document daardoor onaangetast.